Wednesday, January 11, 2017

LỘI TUYẾT MANG CƠM CHO VỢ


Huyền Chiêu

Nhà văn Trần Hoài Thư

                   Thân tặng anh Trần Hoài Thư

Tuyết rơi trắng lối, chân bị “gút”
Không thể  mang giày đi ra ngoài
nursing home vợ đang đợi
cơm đã  nấu rồi làm sao đây?

Nhớ thuở rừng sâu ta lặn lội
Trèo đèo, vượt suối đạn trên đầu
Chẳng lẽ bây giờ ta thua cuộc
Lội tuyết, băng đường đến với nhau

Không bốt đờ sô, không áo lính
Ta xỏ chân vào bao ny lông
Tay  xách gà mèn cơm ta nấu
Ta biết vợ hiền đang ngóng trông

Tuyết rơi lạnh giá lòng ta ấm
Lội tuyết, chân đau vẫn thấy vui
Vì ta, em khổ bao năm tháng
Có hề chi chút nghĩa cuối đời.

tháng 1-2017
Huyền Chiêu


No comments:

Post a Comment