Friday, December 2, 2016

XIN LỖI...


Duyên

Duyên. Đinh Cường vẽ
trên giấy napkin Starbucks 2015

lúc này tôi hay quên...
quên chưa ăn
có khi quên chưa ngủ
quên. bạn bè
quên. cả người thân...
tôi đi chợ
một đôi lần, vẫn thiếu
thiếu hành ngò
hoa quả
thiếu người ăn...*

hôm qua
trên màn ảnh computer
thấy thiếu hình
ảnh gia đình về
đoàn tụ. ngày vui.
tôi tìm hoài...quên
đêm về sáng...
ảnh mới hôm qua
hôm nay. thấy vắng
hay quên. rồi
lạc mất...vào đâu.

ở bên Mỹ
không tiếng gà
gáy sáng
màn ảnh kia vẫn
lạnh lùng
thách thức
trí nhớ mù mờ, khi
giấc mơ
p     h     a      i     .    .     .

duyên.
11. 30. 2016
* Thanksgiving con cháu, gia đình, thân nhân kéo nhau về.  sau lễ. lại xa...

No comments:

Post a Comment