Sunday, December 25, 2016

ĐÊM. HỒ MỜ SƯƠNG. KHUYAnguyễn xuân thiệpđêm
hồ mờ sương. khuya
về ngồi với những bông dã quỳ
trước sân ngôi nhà xưa
nhặt lá và trái thông khô
đốt lên đống lửa
sưởi ấm hai bàn tay
và bài thơ
tưởng tượng nghe tiếng chuông leng keng
của chiếc xe và bầy tuần lộc
nhưng không
chỉ là tiếng gió. chở mùa đông đi qua
mở cửa căn phòng
không thấy người
không ai
chiếc dương cầm lặng câm
không còn nghe tiếng hát
bạn bè xưa không ai về lại
một mình với mùa đông
nghe dế khóc. dưới chân tường
trăng lên
khuôn mặt em
thời đã xa

NXT
Đêm 24.12.2016


No comments:

Post a Comment