Monday, December 19, 2016

TREO MỘT Ý THƠ LÊN KHUNG CỬA SỔ


nguyễn xuân thiệp


Khung cửa sổ. Nguồn Internet

mù sương
mù sương. linh hồn
chiều
sombre dimanche
không ai mang cho. cành hoa. iris
nụ cười tím
đâu rồi
hồn tôi
cây bàng
góc phố
và căn nhà của quả bóng bay
để treo lên khung cửa sổ
một ý thơ
tuyệt vọng. chiều. rực rỡ

NXT

No comments:

Post a Comment