Monday, December 5, 2016

BỔN LAI DIỆN MỤC


Đỗ Hồng Ngọc

Nguyễn Quang Chơn. Đinh Cường vẽ

Nguyễn Quang Chơn ở Đà Nẵng là một họa sĩ, nhà thơ và một doanh nhân trẻ, tuổi mới ” hườm hườm”. Ngoài công việc tất bật, anh thường chui vào studio vẽ và nhậu lai rai. Nhậu để vẽ và vẽ để nhậu. Anh nói từ ngày học phương pháp thở bụng của “sư thầy” ĐHN (anh hay chọc gọi sư thầy ĐHN!) thì anh khỏe hẳn ra, bơi ngoài biển cả giờ không biết mệt, nhưng sao bụng cứ ngày to ra (!?). Minh Tâm, hiền thê của anh đã không lầm: mỗi ngày có 24 tiếng đồng hồ nên két bia bao giờ cũng có 24 chai!… NCQ vẽ chân dung Minh Tâm ngàn lần vẫn không đạt, anh năn nỉ: “một lần cuối, một lần cuối cùng này rồi thôi… em ơi!” (Hoàng Thi Thơ) nhưng vẫn không đạt. Đúng là “trời hành cơn lụt mỗi năm” (PD). Anh vẽ rất nhiều chân dung các thân hữu, bạn bè gần xa: Bửu Ý, Đinh Cường, Lữ Quỳnh, Đỗ Hồng Ngọc, Thu Vàng… và cả chân dung chính mình cho đỡ nhớ! Anh thường vẽ trong cơn… say.

NQC là một người rất dễ thương, nhiệt tâm, chân thành ai cũng mến. Đọc bài thơ Đêm tháng mười hai đầy tâm trạng của NQC trên blog Nguyễn Xuân Thiệp, tôi bèn gởi tặng NQC một bài thơ Đường. Cho vui. Xin chia sẻ.
ĐHN.


Bổn lai diện mục

tặng Chơn Tâm

Đọc nguyễn quang chơn bỗng thấy buồn
Ly này ly nữa… chẳng vui hơn
Bôi bôi xóa xóa tìm đâu thấy
Quẹt lại quẹt qua kiếm mỏi mòn
Thọ Tưởng phen này thôi dứt vậy
Thức Hành chi nữa mỏi chân bon
Bổn lai diện mục ngưng tìm kiếm
Phật tánh Chơn Tâm ở cận bên!

ĐỖ HỒNG NGỌC
(3.12.2016)

No comments:

Post a Comment