Friday, December 23, 2016

GIÁNG SINH & KHÚC TƯỞNG NHỚ TRẦM VƯƠNGHuy Tưởng

Poetry. By Joan Fullerton

Dương cầm & cơn mơ thổ,

Không bay hết bầu trời úng lụa
Những cơn gió sổng thoát trên đồi
Phấn động xám
Bầy chim tao tác bay nhặt từng cơn mơ thổ
Huyên náo câm. vệt chàm nâu thức dậy…

Nàng kín đáo nép sau ô cửa
Cùng cái nhìn níu bóng trong đêm…

Không bay hết bầu trời úng lụa
Nàng tháo rời những hợp âm khúc xạ
Nàng gieo hạt khắp cơn mơ thổ
Và bay theo những cánh chim rợp bóng cỏ hoa…

Phấn động xám
Chuỗi cườm đêm rúc rích búng mầu.rơi…


Vô sở trú,

Đêm nao. mây rền vang
Khúc ca chìm đáy mộng
Lá khép. lũy chiều nghiêng
Kinh cầu. gờn gợn sóng…

Chuông bỏng tím.riềm hoa
Ấp úng trăng huyết dụ
Lưới trời. giăng bao la
Gió về. cất tiếng hú…

Đêm nằm. tôi ướm thử
Áo mộng. huyễn và không
Đất trời. không chỗ trú!

Đất trời. không chỗ trú
Ôi!
ngoài xanh
               rươm rướm
                                   nụ!…

Bên thác Datanla, Dalat, một đêm xa nào…


No comments:

Post a Comment