Sunday, December 18, 2016

THƯƠNG TIẾC BÙI BẢO TRÚC


Hoàng Xuân Sơn

                                                       BÙI BẢO TRÚC  [ 1944 – 2016 ]

nhớ Trúc

rồi khép lại một khấc mơ
một thời ươm mộng gió lùa sân văn
đâu sinh cư níu vĩnh hằng
buồn con nước lạ mênh mang về nguồn
bây giờ đường dọc mưa tuôn
đường ngang tuyết lú tích tuồng khất ghi


sẽ là      

trường thành qua lối nọ
mình về lúc nắng qui
một phương trình hoạt náo
đã im lặng thầm thì


hoàng xuân sơn
18 tháng 12 năm 2016

No comments:

Post a Comment