Sunday, December 18, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨNhững Vết Thương Trong Hoài Niệm,
sơn dầu trên bố, 20" x 16", thực hiện tháng 12 năm 2016.

No comments:

Post a Comment