Wednesday, March 30, 2016

VỊNH THÚY KIỀUMai Quang

Thúy Kiều và Kim Trọng.
Tranh của Nguyễn Tư Nghiêm

Ấy trang quốc sắc thiên hương,
Năm vận đề thơ khóc đoạn trường
Hiên Lãm1 đa đoan tơ tóc thoảng
Lầu Ngưng2 ầm ĩ sóng triều vương
Nửa đời lưu lạc
Một giấc sầu thương
Thân trót buông tay dòng nghiệp dĩ
Mênh mông con nước Tiền Đường!

MQ
(Trích Vịnh Kiều)

1.Hiên Lãm Thúy
2.Lầu Ngưng Bích


No comments:

Post a Comment