Monday, March 28, 2016

NẾP GẤP THỜI GIAN 7Nguyễn Lương Vỵ


Nguyễn Thị Khánh Minh. Đinh Cường vẽ

Tặng nữ sỹ Nguyễn Thị Khánh Minh

1.

Chẳng hề chi. Khi giã biệt. Đi.
Về xanh. Nhớ quá. Chim tử quy.
Chẳng hề gì. Khi thiên cao. Hát.
Chào nhau. Đẹp ngất. Đóa phong thi.

Nếp gấp thời gian. Vang tiếng hú.
Trong veo. Trong vắt. Vết thương tâm.
Đã ươm biển nhạc. Trầm. Hương gió.
Đã lắng rừng âm. Ngát. Thạch cầm.

Ngát. Bông trời. Huyệt mộ. Chiều hôm.
Về xanh. Biếc quá. Lắng im. Hồn.
Trầm. Ráng đỏ. Sương hồng. Nắng xế.
Trông vời. Khuya tận. Ánh sao. Thơm.

2.

Ánh sao. Ngời. Bóng bạn. Hình ta.
A! Rưng rưng. Hiên nắng. Quê nhà.
Đỗ quyên. Hót. Tình sâu. Nghĩa nặng.
A! Bập bùng. Ánh lửa. Người-Ma.

Nếp gấp thời gian. Nhòa hạt lệ.
Long lanh. Lóng lánh. Khúc ly tan.
Niệm hoài. Ngất tạnh. Kinh không chữ.
Thấu tỏ. Nguồn cơn. Gió bạt ngàn.

Bóng bạn. Hình ta. Quảng trường. Mây.
Òa bay. Năm tháng. Sáng trưng. Ngày.
Hình ta. Bóng bạn. Đồng trăng. Lá.
Rúng động. Cầm dương. Xanh ngút. Cây.

3.

Chẳng hề chi. Khi giã biệt. Đời.
Lời kia. Mưa bụi. Núi sông ơi.
Chẳng hề gì. Khi chia tay. Mộng.
Niềm đau. Lau sạch. Phút giây thôi!

Nếp gấp thời gian. Kêu tính tịch.
Tình tang. Vàng óng. Bóng hình. Bay.
Phong thi. Đã tạnh chưa? Gom hết!
Nhật nguyệt. Vừa tan ư? Khôn khuây!

Vũ trụ lên đèn. Âm cố quận.
Cố nhân. Chân mộng. Thức ngàn thâu.
Ngàn trùng. Gót ngựa. Đằm. Thiên cổ.
Tính tịch. Tình tang. Vang. Bể dâu...

NLV
3.2016


No comments:

Post a Comment