Monday, January 11, 2016

VĨNH BIỆT ĐINH CƯỜNGNguyễn Đạt


Cây thông ở xóm Lạc Lâm. Tranh Đinh Cường

Có thể nào tôi trở lại Dran
Nơi vết thương dồn tụ những nấm mộ
Đã tới đây không biết bao lần
Tôi không thể trở lại thêm lần nào nữa
Ôi người bạn căn cốt hiền nhân
Ôi Đinh Cường.

Vết thương khoét rộng không thể nào hơn
Tôi thấy những nấm mộ những nấm mộ
Dày đặc Đinh Cường
Từ mỗi núi đồi mỗi lũng rừng
Mỗi gốc thông mỗi nhánh cành mỗi trái nụ
Buốt sắc ghim sâu thân thể linh hồn.

Linh hồn ở Dran ở Lạc Lâm xuôi xuống Finom
Thấp thoáng cuối chót Lâm Đồng
Tới B’Lao gió buốt quành trở lại
Tích tụ ở ga xép Đa Thọ
Nơi tôi chờ đón đau đớn định mệnh
Ngày này chưa hết giờ thiêng
Bảy. Tháng Giêng. Hai Nghìn Mười Sáu
Tiễn biệt Đinh Cường.

Tôi biết làm gì khác lời kêu than
Vô vọng tiền kiếp hậu kiếp nhân sinh
Vô vọng hết thảy
Mộ hay tro cốt
Ở nơi nào đó Virginia
Dran hay Thạnh Mỹ Đơn Dương
Ở nơi nào đó cũng vậy
Hiền nhân ơi thanh thản lên đường.

Sài Gòn, 9.I.2016
(Nguồn: Tiền Vệ)

No comments:

Post a Comment