Wednesday, January 13, 2016

THƯƠNG TIẾC ĐINHCƯỜNG

Nhóm bạn Cali


Nhóm ban San Jose ra mắt sách Đinh Cường
Ngồi: Trương Gia Vy. Trương Thị Thịnh
Đứng: Lê Thị Quế Hương, Lữ Quỳnh. Hải Phương & Queen
 
Các bạn văn nghệ của Đinh Cường ở San Jose gồm họa sĩ Trương Thị Thịnh, Lê Thị Quế Hương, nhà thơ Hải Phương và Queen, nhà văn Nguyễn Trung Dũng, nhà văn Lê Thị Thấm Vân…đã rất xúc động khi nghe tin Đinh Cường qua đời. Các bạn ở xa không qua dự tang lễ được nên đã thực hiện một video tỏ lòng thương tiếc người bạn họa sĩ tài năng, chân thực và hiền hòa độ lượng. Đồng thời bạn bè đã gởi tới gia đình Đinh Cường lời chia buồn sâu sắc về sự mất mát to lớn này.

1 comment: