Saturday, January 23, 2016

TRANH MÙA ĐÔNGTrương Vũ


Lửa hồng trong tuyết giá:
chất liệu hỗn hợp trên bố, 40" x 30",
thực hiện trong những ngày bão tuyết 2015.

No comments:

Post a Comment