Thursday, January 21, 2016

BÀI ĐOẢN THInguyễn xuân thiệp


Điêu khắc gia Trương Đình Quế & tượng Trịnh Công Sơn

chiều
trăng lên
hành giả
dừng chân bên hòn đá lớn. vệ đường
viết một bài đoản thi
rồi ôm cây đàn mang theo
tấu lên
khúc hát
bỗng thấy. những bông hoa như đàn bướm. bay lên
tiếng quạ kêu
rừng đổ lá
có bóng ai về
ru giấc
ngàn năm

NXT
Jan. 2016


No comments:

Post a Comment