Sunday, January 10, 2016

GIỮA THINH LẶNG. NGHE SẮC MÀU TRỖI NHẠCChu Thụy Nguyên

           
Niệm. Tranh Đinh Cường

Vĩnh biệt hoạ sĩ Đinh Cường

1.
người vẽ linh hồn như than hồng
tình nhân đêm này ở lại
vội gì người khoác áo ra đi?

2.
chum vại đã sớt đầy trăng
môi hồng tẩm mật
chết? hay chỉ quay về?

3.
khai phá sắc màu từ cõi này
người hoạ chơi cõi khác
bế bồng mộng phiêu du

4.
mượn cánh rừng thinh không
trải gió thinh lặng
người rắc hồn sắc màu cho trỗi nhạc

5.
vừa vặn chắp
hai bàn tay thả lần ký ức
khói bát nhã nhẹ nương theo mây ...
CTN
(Ngun Tiền Vệ)


No comments:

Post a Comment