Sunday, January 3, 2016

THƠ HUYTƯỞNGTranh Đinh Cường

đầu năm, đang nằm mơ thấy anh đinh-cường,
bỗng thức giấc vì tiếng chim cu gáy ngoài bìa rừng,

Sáng.nghe chim gáy bìa rừng
Hình dung kiếp trước đã từng đến đây
Sáng.nghe chim gáy.mới hay
Quê nhà thăm thẳm.mây bay rợp trời
Sáng.nghe chim gáy.tiếp lời
Hoang mang tự thuở làm người đầu thai
Tiếng chim gáy rụng trên cây
Giật mình hái lượm.đầy tay nắng vàng...
Chim gáy.rụng xuống hồng hoang
Nghìn sau tuế nguyệt mở trang không màu...


nằm nghe nắng tan trong đt. mong ai bớt giận,

Cả bầu trời.xanh đến lạnh
Nghe chăng.từng giọt quạnh đụng tim
Cả bầu trời.xanh rất im
Gió bẫy từng đàn chim xuống thấp
Nghe không.ồ ! nắng tan trong đất
Một bóng ai về.lất phất mưa bay....

Bundoora, 01 tháng giêng 2016.
Huy Tưởng


No comments:

Post a Comment