Friday, January 29, 2016

RỤNG & RƠIFalling Autumn Leaves. By Martha Zausmer Paul

rụng
                 nhớ ĐC

Rụng                                         
Rụng như sung...

Rụng
Rụng như lá...

Rụng
Rụng như trăng...

Rụng
Rụng như người!

Đỗ Hồng Ngọcrụng.*


... như quả táo Newton. rồi sẽ rụng.
....như. sung chín. chẳng cần chín thêm.
....như. chiếc lá đẹp. lìa cành.
....trăng. trên cành liễu. mơ màng ngủ say.
....như người.  chợt bỏ xa đời. trời ơi!
.... rụng.  như con diều rơi...

duyên

*  hoạ theo bài thơ Rụng của nhà thơ ĐHN viết cho hoạ sĩ ĐC.


rơi...

Nhớ Họa Sĩ Đinh Cường

Rơi. Như hạt mưa rơi
Chiều dầm mắt ướt

Rơi. Như ánh sao rơi
Đêm ngàn tia nhớ

Rơi. Như tiếng chân người
Xa. Rất xa. Con đường khàn giọng gọi

Rơi. Như tiếng chim hoảng hốt
Cành khô một nhịp khan

Rơi. Như vệt cọ xanh cuối cùng trên vải
Hồn tranh theo người vào thăm thẳm

Rơi. Như buồn tiếng lá
Còn ai gom đốt lửa
Cho mùa đông theo khói bay lên

25.1.2016
nguyễn thị khánh minh

(Bài này là một kỷ niệm của ba người chúng tôi. Anh Đỗ Hồng Ngọc nhớ anh Đinh Cường, có viết bài thơ Rụng, sau đó Duyên họa thêm bài Rụng, và bảo Khánh Minh viết tiếp, bèn viết bài Rơi này, khi nghĩ đến ‘trái sầu rụng rơi’ của Huy Cận...)

No comments:

Post a Comment