Sunday, January 24, 2016

TỜ THƠ NGUYỄN XUÂN THIỆPtrà hoa. camellia
Những bài thơ viết rải rác trong những năm ở thành phố Garland này. Viết trong ngôi nhà như nhà của ông Basho mưa đá rơi lộp bộp, viết dưới trời mưa bay hay tuyết phủ, trong nắng dậy bên ngoài hiên hay tiếng gió rít qua trời. Viết cả trong những giấc mơ. Viết và viết. Một mình. Chẳng biết để làm gì. Cho chuồn chuồn châu chấu, cỏ lá đọc chăng. Như Bùi Giáng…

Viết và rồi không thể bỏ. Nay tập hợp lại cũng khoảng vài chục bài. Riêng trong tờ thơ mỏng manh nầy gồm đâu mươi bài. Xin kể ra đây: Trà hoa. camellias, Đêm nay anh ngồi viết cho em, Hồi ức thơ, Tuyết xuống nghe dương cầm lạnh đi về phía bình minh trong chiêm bao, Mưa xám, Cái chết của những mùi hương. Lá bàng và thơ, Mảnh nắng, Đêm mơ thấy ngồi đọc thơ với đinh cường…

Viết rồi, in ra… Bây giờ lại có ý muốn đem tặng cho những ai yêu thơ và có chút lòng thương xót kẻ làm thơ. Vậy ai có hảo ý như đã nói thì xin email địa chỉ cho tác giả và sẽ nhận được tờ thơ trong vòng dăm hôm.
Trân trọng
NXT

nxthiep@gmail.com

No comments:

Post a Comment