Monday, November 7, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨ


NGÀY NÀO TRÊN SÔNG NƯỚC
Acrylic trên bố, 30″ x 40″
Trương Vũ thực hiện năm 2016.

1 comment: