Thursday, November 24, 2016

HƯƠNG QUÊ


Đức Phổ

Nắng hàng cau. Nguồn Internet

quê nhà tôi ở nhà quê
ánh trăng mùa nào cũng đẹp.
đường qua nhà em bóng rợp
nhớ thương rợp bóng hẹn thề.

quê nhà tôi thật nhà quê
sắn khoai từ thời thơ ấu.
đến khi khôn lớn trở về
hương quê vẫn hoài khoai sắn.

quê nhà tôi là nhà quê
đi đâu cũng không quên được.
đôi trâu lưỡi hái cái cày
đình làng lũy tre giếng nước...

quê nhà tôi ở nhà quê
con tràu con diếc yêu nhau.
tình bung trong nồi canh khế
gái trai nên mối duyên đầu.

quê nhà tôi thật nhà quê
nên tôi yêu em chân thật.
dẫu đời dựng nhiều bi kịch
vẫn thương những buổi đi về.

quê nhà tôi là nhà quê
nên không thể tôi thành phố.
dẫu đời gieo tôi lạc quẻ
hương quê vẫn một cơ đồ!...

ĐỨC PHỔ

No comments:

Post a Comment