Tuesday, November 1, 2016

MỘT NÉN NHANG CHO GIẤU HƯƠNG,


Huy Tưởng

Chagall Fiddler. Source:Internet

Đêm thiếp xanh.xanh giấc vĩ cầm
Búp nụ giấu hương.ngát huyền âm
Em đi.vàng nắng vang.ngất liễu
Nặng vết chim.chìm.nỗi biệt tăm...

Em theo đêm xuống.cong cong mái
Bước khẽ tan dòng.huyết lệ tuôn
Nghìn sau lừng lững.tâm vô ngại
Một vệt mây tan.chốn dị thường !

HUY TƯỞNG

1 comment: