Wednesday, November 23, 2016

CÁCH THẾ


Hoàng Xuân Sơn

                                 Autumn Day - By Abraham Manievich

sinh nhật KL

sáng dậy xương xóc vẫn cứ gầm gừ
cỗ xe nằm ì cỗ xe gượng gạo
một ngày níu kéo thực tại vào hư
hỏng rồi.  những chiếc nón bay ngoài hang động

ra đi đầu trần mươi năm
thiên thu là chiếc dù cầm cố
đêm sật sừ chỗ ăn nằm
chiếc nhọt sưng to bằng cái thúng
tán láo một câu neo tình ổn định

em biết không.  ta chưa hề biết
những con đường hoa lá tả tơi
cửa ngõ mang mang chôn vùi mật thiết
bộ lệ loay hoay một mảng sống đời

rạn nứt rạn nứt chui vào vỏ trứng
mình đàn hồi như thuở mới sinh

hoàng xuân sơn
15 novembre 2016

No comments:

Post a Comment