Monday, November 7, 2016

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN


Biến khúc tháng 11. Đinh Cường

giấc mơ

về níu cứng một thiên hà
sợ chân bạt tuỵ
bay ra khỏi đời
chuyển từ mắt mộ ngàn khơi
bẻ cong nhành nguyệt
cánh dơi tù mù
uu         dần mang                     u          u
hỗn mang biên địa
một dù chung thân
em xa
hình thể rất gần
trói nhau đòi đoạn
phù vân mấy tình
sáng lần trong biển u minh
cười.  chen với nỗi khóc mình bơ vơ


hoán tịnh

vỡ dần
tiếng động xanh xao
bay túa bay túa
thang trào vỹ âm
kéo tên một nốt ân cần
rồi lưu vực xuống
thiên ân mỹ miều
một khúc đàn nâng tuyệt chiêu
từ trong hoan tịnh
nghe chiều bước đi
mình về.  sao chép tu mi
với mày râu đã nhu mì kiếp lai

hoàng xuân sơn
cuối tháng mười 20161 comment: