Sunday, November 13, 2016

MỆNH CỦA CHỮ


Nguyễn Lương Vỵ


Bastrop crows 2011. Source: Internet

Tặng Tô Đăng Khoa

I.

Khi huyết cầm ửng nắng
Thì âm hoa ngất hương
Khi chữ réo dị thường
Thì âm thu ngất nhịp
Biết đâu vô lượng kiếp
Giọt đàn kia cháy câm
Những chấm nhỏ xa xăm
Những dấu chân bụi đỏ
Khi huyết cầm đứng ngọ
Thì âm hoa trầm mình
Khi chữ réo tận tình
Thì âm thu trầm uất
Biết đâu trong phơ phất
Những bậc đá lưng trời
Những huyệt mù hắt hơi
Vì âm hoa đang lạnh…

II.

Vì âm hoa đang tạnh
Chữ muốt trắng oan hồn
Hồn muốt đen kiền khôn
Mắt vực chẳng biết nữa
Vì âm hoa đang ứa
Chữ ôm ngực gọi người
Người ôm sông chết tươi
Sông âm thầm chết lặng
Vì âm hoa đang lắng
Chữ luồn kim tìm nhau
Ai ngồi khâu ngàn thâu
Rách bươm từ cổ độ
Vì âm hoa đang rộ
Chữ vang tiếng ngô đồng
Lóng xương mây trổ bông
Trong tiếng gà viễn xứ…

III.

Âm thu rền cổ tự
Ma họp chợ thổi kèn
Lá dứa thơm ngọn đèn
Bông súng tím ngực hát
Âm thu vùi trong cát
Rừng lau cong lưng đêm
Tượng thanh ngất trắng rêm
Tượng hình ngất trắng vỡ
Âm thu đau rạng rỡ
Bình vôi trơ miếu đền
Viên sỏi vờ ngủ quên
Nghe hết niềm cô tịch
Âm thu đau rả rích
Chữ ly tan rồi sao
Hồn ly tan rồi sao
Huyết cầm buông hết nắng…
NLV
08.2012

No comments:

Post a Comment