Monday, August 1, 2016

NHỮNG BÀI SONNETS


Huy Tưởng

 Sonnet flowers. Internet

SONNET 55,

Nương theo từng đợt sóng
Chiều đắm một cành hương
Không cất nổi tà dương lả ngọn
Ngày sánh đôi cành nhánh tiễn thiều hoa...

Người về.trú qua đêm biệt dạng
Sao còn vang ai oán mái màu.rơi !...


SONNET 59,

khuya lảnh lót tiếng nâu
Rót tràn cơn thầm lặng inh vang
Như tù và rúc khản
Như lửa reo hớp ngọn...

Khuya.tôi cháy một mình tôi. ngun ngút
Bập bùng tấm thân bào ảnh
Sá gì nỗi thù cao như núi của cô đơn
Sá gì tuế nguyệt đang treo ngoài kia.cám dỗ...

Khuya.tôi reo ca thắp ngọn một mình
Bừng chói thang âm tĩnh tịch
Siết chặt tiếng nâu
Cơn phỉ lạc ngân nga nỗi chết !...

HUY TƯỞNG


No comments:

Post a Comment