Monday, August 29, 2016

PHƯƠNG THU BỐI


Cái Trọng Ty

Teacup and orchids. Source: Internet

Tưởng nhớ Hoạ Sĩ Đinh Cường

đường xưa phương thu bối
đỗ quyên vọng tiếng buồn
xa lắm dưới hương quan
trường giang lạc hương huyền

đêm xanh màu hư huyễn
từ tiếng gọi tiên thiên
dao tình ư sắc lẽm
cắt ngọt tình chia đau

nghiệp duyên chuyển sắc màu
trăng khuyên hoàng hôn vội
xanh lạnh bãi thuỳ dương
thiên đường hang bất hối

bỗng dưng rừng hôn phối
tái sinh hạ kỳ hương
kiếm cùn vạch mô ri
chiến địa chết xuân thì

em sóng tình hồ thỉ
tan theo bọt muôn trùng
chờ nhau từ vô lượng
chợt thoáng ngộ đời sương

em băng tuyết dị thường
phẳng phiu hồn đá tịnh
biển rộng bờ vô minh
khép mở tận khôn cùng

tàn giấc mộng kiếm cung
đi tìm em cố xứ
hoàng hạc bến quỳ hương
chợ đời tan như sóng

bên trời mơ sắc bóng
lửa tàn tro vạn kiếp
khêu hạt bụi đá vàng
hồng nhạn lẫn trong tranh
em về hạ áo xanh
phương chiều xa thăm thẳm
anh qua đây nghìn trùng
thoáng gặp đã mông lung

Cái Trọng Ty


No comments:

Post a Comment