Saturday, August 13, 2016

MAI SAU...nguyễn xuân thiệpởng tượng
mai sau
khi ra vườn
hái những bông hương nhu
vương màu máu tím
người sẽ nghe
từ trong thơ tôi
âm vang
một mùa hè
và những mùi hương. đã chết

23 tháng 6. 2012
NXT

No comments:

Post a Comment