Monday, February 29, 2016

HAI MƯƠI TÁM, THÁNG HAIDuyên

Phật chỉ trăng. Tranh Đinh Cường

lạ thay, cũng ngày này.
bên chùa lễ Phật. chia tay một người.
vể thinh không. cõi rạng ngời.
bài thơ cuối. thôi rồi, đứt ngang.
như thể. có bạn gọi sang...

nhớ những mùa đông năm xưa.
có người bên cánh rừng thưa.
ngày này nhớ bạn. lời thơ.
... ngậm ngùi.
tấm toile trắng. vẫn, "nhìn" người.
mầu. khô. chết lạnh.
vẫn trời mùa đông.

nhìn tấm toile.
chỉ. bóng mình.
chiếc điện thoai,
mãi. vô tình, không reo.

cầm bằng. vẽ bạn bằng thơ, 
lời đối thoại. rất ngu ngơ. rất buồn...
mười bốn năm.
nay. đã mười lăm?
nhánh sông ngày cũ. đổ vào biển xưa.

người đi. dưới ánh đạo vàng.
người về. trăng bỗng ngỡ ngàng. rừng xưa.

duyên.
2.28.2016.

No comments:

Post a Comment