Thursday, February 4, 2016

THƠ HAIKU. NHƯ BASHOnguyễn xuân thiệp

Tranh thơ Haikhu
lâm bệnh. một ngày cuối thu
ôi. những giấc mơ
trôi giạt
về đâu. miền đầm hoang. lau sậy

những cánh bướm
của trí nhớ
cũng không về. bản dạ khúc. mù

tôi rời bỏ căn nhà
bỗng thấy
trên cành phong du
lẻ loi
một bóng quạ
đêm
kêu
nhớ trăng. tà. nguyệt
bên cầu
basho

ôi. tiếng đàn. của lộc
trên căn gác
mùi tường vi. và môi uyên. đã chêt
có ai về nhặt lại. hương xưa

NXT

Đinh Trường Chinh. uyenuongtronglong. để nhớ LUP

No comments:

Post a Comment