Tuesday, February 2, 2016

CHIỀU RỒIHoàng Xuân Sơn


Ngô Vương Toại. ĐinhCường vẽ tại Phở Xe Lửa

            qua mấy ngày thăm Toại

Chiều mặt nước xanh im ỉm
cái ráng đỏ qua phù kiều
chim ơi chim ơi đừng vội
bay chi về núi cô liêu

Đứng thở như cá mắc cạn
sông ơi sông ơi chẩy đâu
sắt thép lên cầu ai oán
ngàn năm bản mặt dàu dàu

Không ai dỗ dành thu tứ
vãn ánh gương soi hạ nồng
bạn hỡi ngày vui nhấp nhứ
cận kề tẻ bấy thương mong

Đời mình rồi như sợi gió
bay hoang một trận mỹ miều
ô. cái đẹp làm sao níu
thất thần đọa lạc chân xiêu

Thèm đau một miền huệ trắng
hương ràn rụa kích ngất. đời
liếm môi tan chiều mằn mặn
hay mình vừa khóc. đâu nơi?

Hoàng Xuân Sơn
10. sept. 2007

No comments:

Post a Comment