Monday, February 8, 2016

KHI MÙA XUÂN TRỞ LẠITranh Trương Vũ


Khi mùa xuân trở lại. Tranh Trương Vũ
(chất liệu hỗn hợp trên bố, 24" x 30", thực hiện đầu năm Bính Thân 2016)


No comments:

Post a Comment