Thursday, February 25, 2016

CHỚM XUÂN. CHIM MẦU ĐỎ GẠCHDuyên

Chim màu đỏ gạch. photo by duyên.

sáng nay chim hót sau vườn.
tiếng chim ngày cũ.
chợt buồn, chợt xa...
bước ra, rõi tiếng chim ca.
trên cao. chim đỏ.
bao la. mây trời

xuân nay đã về lại rồi.
con chim đỏ gạch,
bời, bời. hót ca.
mùa xuân. thật, rồi a?
người đi, mất dấu...
chim khan tiếng. buồn.

duyên.
2. 20. 2016.

1 comment: