Friday, February 26, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨ


Cây khô bên dòng nước.
Tranh Trương Vũ 2016

No comments:

Post a Comment