Saturday, October 22, 2016

VÀI KHÚC SÁU TÁM MÙA THU


Hoàng Xuân Sơn


Mùa thu. Tranh Đinh Cường

sông kia . . .

đầy trời
rực.  ánh trăng
suôn
mù sao len lỏi
ám buồn quạnh hiu
nghe trong bao la muôn chiều
cành sương bé mọn
sóng diều đứt dây
nghiệm thu
từ nỗi vơi đầy
một khum nước lã
khốn vây hồn người
chín chiều
vụng dại bay hơi
mốt mai cồn lóa nương đồi
bãi
trơ


nghe hoài

phổi đầy nước.  chạm
thu sơ
cái ho đến tự bao giờ
heo may
đầu hôm phải gió
ngật ngầy
mũi kim thời khí
tiêm ngay thần hồn
vàng trời
vàng cả núi non
trái phiêu rụng xuống
nghe hòn chồng lên

hoàng xuân sơn
tháng chín năm mười một


No comments:

Post a Comment