Thursday, October 13, 2016

PAPER BOAT. THUYỀN GIẤY


Tagore

nguyễn xuân thiệp chuyển ngữ


Thuyền giấy. Nguồn: Internet

PAPER BOAT

Day by day I float my paper boats one by one down the running stream.
In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live.
I hope that someone in some strange land will find them and know who I am.
I load my little boats with shiuli flowers from our garden, and hope that these blooms
of the dawn will be carried safely to land in the night.
I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting
their white bulging sails.
I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats!
When night comes I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on
and on under the midnight stars.
The fairies of sleep are sailing in them, and the lading is their baskets full of dreams.
Tagore


THUYỀN GIẤY

Ngày từng ngày, tôi thả những chiếc thuyền giấy. trôi theo dòng nước
trên thuyền tôi viết tên tôi và tên làng tôi sống. bằng nét chữ đen to
mong ai đó ở nơi xa xôi kia biết đến tôi
những chiếc thuyền của tôi chở đầy bông hoa shiuli hái từ vườn nhà
tôi mong những bông hoa của buổi bình minh này
sẽ trôi giạt tới bến bờ bình yên vào lúc đêm về
tôi thả những chiếc thuyền giấy và nhìn lên bầu trời
thấy những đám mây nhỏ giong những cánh buồm màu trắng căng đầy gió
tôi chẳng biết người bạn nào của tôi trên trời đã thả những đám mây này
để chúng đua với những chiếc thuyền của tôi
đêm xuống tôi vùi đầu vào cánh tay mình và mơ những chiếc thuyền giấy
của tôi. trôi. trôi mãi. dưới bầu trời khuya đầy sao
trong thuyền, các nàng tiên của giấc ngủ đang nằm
với những chiếc làn chứa đầy giấc mơ
NXT

No comments:

Post a Comment