Saturday, October 1, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨVề nơi thôn dã
Acrylic trên bố 24" x 30".
Thực hiện tháng 9.2016.

No comments:

Post a Comment