Thursday, October 6, 2016

TƯỞNG NIỆM BÙI GIÁNG


Nguyễn Lương Vỵ

Nguyễn Lương Vỵ. Bùi Giáng (1995)

1.

Hăm bảy năm t[i]ếu ngạo cùng ông
Bao yêu thương ém lại trong lòng
Đêm sâu lẩm nhẩm câu thơ chép
Ngày rộng tưng bừng phố chợ rông
Mưa Nguồn bát ngát phiêu bồng múa
Chớp Biển u hoài thổn thức trông
Sa mạc lan dần cho huyết tận
Nhất phiến tài tình... phải vậy [k]hông?!

2.

Chín mươi năm kỷ niệm ngày sanh
Đã về đã đến chốn vô thanh
Sấm vang hạt bụi bay đâu mất
Tịch lặng duyềnh quyên xót cũng đành
Ông rống thơ Kiều cho hả dạ
Ta đau dâu bể thức cầm canh
Hài nhi khép mắt thần tiên quá
Một giấc êm ru thoáng chớp nhanh

3.

Mười tám năm trú ngụ bến Không
Tồn Lưu tri ngộ hẵn thơm nồng
Ngó xuống trần gian như rứa hỉ
Trông vời vũ trụ đã chưa ông
Hề hề mi hủa chi cho mệt
Ủa Ủa trẫm núa thiệt mất công
Vậy đó tình sau thương ý trước
Thèm chung rượu nhạt để bềnh bồng

NLV
10.2016

Ghi chú:
- Bùi Giáng (17.12.1926 - 07.10.1998). Quê quán: Làng Thanh Châu, xã Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Nhà thơ, nhà tư tưởng, nghiên cứu, dịch thuật.
- Mưa Nguồn (1962), Chớp Biển (1996): Hai tập thơ (trong số rất nhiều tập thơ) của Bùi Giáng.
- "Nhất phiến tài tình...": Trích từ 2 câu thơ chữ Hán: "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy / Tân Thanh đáo để vị thùy thương" (Cho hay những kẻ tài tình lắm / Trời bắt làm gương để thế gian) trong bài thơ "Thính Đoạn Trường Tân Thanh Hữu Cảm" của Phạm Quý Thích sau khi ông đọc tập thơ "Đoạn Trường Tân Thanh" của Nguyễn Du. (tác giả Phạm Quý Thích tự dịch ra tiếng Việt).
- "Hủa": Hỏi. "núa": Nói. Âm Quảng Nam.
- Tôi (Nguyễn Lương Vỵ) đã có giao tình thân thiết với nhà thơ Bùi Giáng từ năm 1971 đến năm 1998 (khi ông mất). Thông thường, khi nói chuyện với tôi, ông xưng "trẫm" ,"tau"  và gọi tôi là "đại ca" hay "mi".


1 comment:

  1. Bài hướng dẫn rất hay đúng những gì mình đang tìm hiểu. Cảm ơn ad
    quán karaoke đẹp

    ReplyDelete