Wednesday, October 12, 2016

TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠ


Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu


Họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường trở về Đà Lạt và Dran lần cuối cùng tháng 11.2013.


 Ảnh 1
Dran,Dran,!!! Tôi về đứng ngẩn ngơ. Tháng 11.2013.

Ảnh 2:
Đinh Cường đứng trước bưu cục Dran (Tháng 11.2013).
Trịnh Công Sơn cùng Đinh Cường từng đến đây
gửi những bức thư cho Dao Ánh ở Huế.

Ảnh 3:
Đinh Cường ngồi ở Cà phê Tùng (Đà Lạt, tháng 11.2013)
Nơi đây hơn 40 năm trước ông thường ngồi với
Trịnh Công Sơn, Phạm Công Thiện, Phạm Nhuận,
Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Xuân Thiệp…

Ảnh 4:
200 thiếu nữ Đà Lạt
và vợ chồng chủ nhân công ty tranh thêu nổi tiếng XQ Đà Lạt
đến chúc mừng Đinh Cường
nhân dịp ông triển lãm tranh tại Đà Lạt, tháng 11.2013.


No comments:

Post a Comment