Monday, October 10, 2016

TRANH TRƯƠNG TRƯƠNG VŨ


MỘT GÓC ĐẦM SEN
Sơn dầu trên bố 30" x 24".
Thực hiện năm 2010.

No comments:

Post a Comment