Friday, October 7, 2016

MÃI MÃI.MỘT BÀI THƠ CHƯA VIẾT ĐƯỢC


Huy Tưởng

Nhà thơ Bùi Giáng

Chưa viết được câu Thơ lại láng
Gửi riêng hồn bi tráng trong anh
Tôi nằm dưới nắng hoàng oanh
Nghe đêm róc rách chuyền cành tụ hoa
Sáng ngời tiếng hạc bay qua
Ồ ! Anh vừa rót mầu hoa trên ngàn ?

Chưa viết được một trang bát ngát
Tưởng tiếc hồn phỉ lạc đến cuồng điên
Tôi kẽ mạnh nét hoành vô lượng
Khắc lên trời dị tướng bước tiên ông
Treo giữa lòng tôi.son sắt một tâm không !...

HT
*Bundoora, khuya 08/10/16.

No comments:

Post a Comment