Wednesday, October 19, 2016

GỐI LỆCH & DĨ VÃNG


Hoàng Xuân Sơn


gối lệch   

             


                        khi ra đi với biết bao nhiêu con đường
                        là ca vui với bao niềm thương

tôi viết
để rồi ngừng bay
ngưng
đọng
chỉ còn những chuyến đi
trong lòng bàn tay
mân mê khói sóng
hạn hẹp vốn thừa
thặng dư
đất
cát
bài ca về chiều
tôi hát tôi hát
lời bay trong gió(*)
cuốn đi cuốn đi(**)
về đâu ai biết
là câu trả lời
của gió
choàng hơi may
của thu             rất gầy
thu vẫn gầy
trong tàn nắng lóa
tôi viết như đọa
nhủ thần lung linh
giấc ngủ
một mình
nhập nhòa gân sóng
tay vò quả bóng
bay đi bay đi
quả bóng                                  bay
đi


15 oct. 2016
(*) (**) phỏng theo Bob Dylan, - Trịnh Công Sơn


dĩ vãng
                            tặng Trần Vấn Lệ.  với trùng trùng cương thổ
rồi khi cổ điển như người
lui về bụi cát nằm khơi biển rừng
đoạn đời xưa bỗng rưng rưng
con đường nhữ thuỵ quay lưng về mình
một buổi chiều gió rất nghinh
hỏi thăm cuống lá rụng tình phương nao
qua khe nhớ nắng hồng đào
phố ngồi ở giữa binh đao trận kỳ
một lần đi một lần đi
vẫn nghe bụi đỏ vàng quỳ chân đau

hoàng xuân sơn
14 oct. 2016


No comments:

Post a Comment