Wednesday, June 8, 2016

THƠ HOÀNG XUÂN SƠNơn lão

 Tranh Đinh Cường

bồ đề phương bối dạ thưa
hôm nay bước nhẹ ngày qua thở trầm
vui cùng nhiếp hộ tri tâm
khi lên nhẹ thể khi nằm an suy
đời ngồi.  mà vẫn cứ đi
con đường lóa bạc hồ nghi án chiều
thôi mình xử với cô liêu
tràng nâu bóng hạt mỹ miều ân nhi
5 nov. 2015

tre bụi

lưng mỗi ngày khòm xuống
thân ngày càng teo đi
trong cơn mơ hoàng đán
ôm giấc mộng xù xì

nguyên đâu còn mà nguyên
đán xập xí xập ngầu
cánh đồng phi như ngựa
xúi con tầu kinh niên
rượt ba hồn bảy vía

đứng tròng như cơm bữa
đẹp cái gì mà đẹp
vỏ đã róc tới sườn
vai yên.  sờ vai ấm
suốt cuộc đời lơn tơn

nghe.  cái gì không nghe
làm ơn la giùm với
to tiếng đặng nhỏ bè
cứ tìn tìn bắt giọng

hát.  làm tình làm tội
khi không rớt ngoài hè
gió hầm lay bụi chuối
đã quá thời bụi tre

hoàng xuân sơn
20/6/15

No comments:

Post a Comment