Monday, June 6, 2016

THE NINE DRAGONS DRAINED DRY THE EAST SEA IN TURMOILTác giả: Ngô Thế Vinh

Bản Tiếng Anh
Bản Tiếng Việt đã được xuất bản trước đây với tựa đề
CỬU LONG CẠN DÒNG BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNGPhố Văn trân trọng giới thiệu.
Một cuốn sách giá trị về một vấn đề đang nóng bỏng.
Nhà văn Ngô Thế Vinh đã tốn rất nhiều thì giờ, công sức để hoàn thành.
Sách có bán trên Amazon.com.


No comments:

Post a Comment