Wednesday, June 29, 2016

NHỮNG BÀI SONNET


Huy Tưởng

 Monet painting. Internet

SONNET 41

Mây xuống. cúi sầm đêm tối
Tôi về. bóng dội trong sương
Ồ xanh ! Lá cuồng xanh vội
Chim kêu. đăm đuối sau vườn...

Nhớ ai. trĩu một cành hương
Ngân hoài trên dòng gió biếc
Còn nghe bất tuyệt nghìn phương
Kể gì .sóng lừng Vĩnh quyết
Kể gì. cuối đường hoại diệt !...


SONNET 42

Đêm lốm đốm những hạt mầm
Cơn rạo rực trồi lên. ngún mắt
Về đâu bóng. bỏng hoa lấp nhuỵ
Con thuyền trôi. lênh láng sầu đau!...

Cây im thiếp lam
Đêm trĩu nắng. hạt mầm đọng tiếng
Một ngày thôi.biền biệt mãi ngàn sau...

SaiGon, tháng 06 / 2016
Huy Tưởng


No comments:

Post a Comment