Sunday, June 19, 2016

BÓNG CHA*


Duyên

 Cậu 1986. duyên vẽ june 20, 2015.

Cha tôi dáng nhỏ. thân gầy
suốt đời tận tụy
lo bầy con thơ
và thêm các cháu. dại, khờ
thêm hai chị goá.
ngây thơ, hiền lành.

54 di cư vào Nam
yêu con, thương cháu
gian nan. vẹn toàn.
ngày chiến cuộc. vỡ. lan tràn
vài đứa nhập ngũ
đáp lời núi sông.

Ra đi. sao con không về
Kinh Kha, tráng sĩ
- lời thề. năm xưa.
nắm xương bỏ lại. quê nhà.
nước non còn đó
thề - chưa vẹn toàn.

Quê Hương ơi. hỡi, quê hương...
75 mất dấu. đoạn trường. bi ai
xứ người. sao mãi đắng cay...
cuộc đời. ơi.
giấc chiêm bao. thật dài...

cha nay khuất bóng, bên đời
nắm xương gửi lại
- quê người | quê ta.
ngàn trùng. xa cách**
đất | trời.
rũ cánh chim mỏi.
về. tìm
quê xưa.

duyên.

* Nghe thinh không giữa vô hình. Bóng Cha, thơ Nguyễn Q. Chơn, cảm đề quyển thơ Đất còn thơm mãi mùi hương, của nhà thơ Phạm Cao Hoàng. Thư Ấn Quán xuất bản 2015.
** ngàn trùng xa cách. nét chữ ngoằn nghèo, viết cho con cháu khi vĩnh biệt.

No comments:

Post a Comment