Thursday, December 31, 2015

TUYẾT TRẦM ĐÀNNguyn Lương Vỵ


 Snow in Haiku. By Debbi Chan

1.

Tuyết trầm đàn, bay và rơi
Đầu đông trở giấc, cuối đời chiêm bao
Ngũ âm: Tuyết trắng nghẹn ngào
Lục huyền: Nhịp máu xanh xao hồn đàn
Ru nhau niềm nỗi thời gian
Nhìn nhau ly biệt ly tan gập ghềnh.

2.

Tuyết trầm đàn, nhớ và quên
Một trời bích huyết gọi tên quê nhà
Cô liêu hát khúc Hoàng Hoa
Lắng tâm đếm hạt mưa sa dâng mùa
Thinh không từng giọt âm đưa
Gieo trong ký ức cũng vừa tan theo.

3.

Tuyết trầm đàn tuyết trong veo
Câu thơ trong vắt, vần gieo trong ngần
Những con mắt chữ tri ân
Tình ta trong tiếng đàn ngân bên trời
Bay và rơi bay và rơi
Trắng tinh trắng ngất trắng lời diệu âm...

Calif., đầu đông, 2015
NLV

No comments:

Post a Comment