Thursday, December 31, 2015

ĐI LỄĐỗ Hồng Ngọc


Winter moon over the church. Source: Internet

Đưa em đi Lễ
Vầng trăng treo nghiêng
Đường im tiếng bước
Cho gần nhau hơn

Em tin có Chúa
Ngự ở trên cao
Còn anh tin Chúa
Ngự ở trong nhau

Đưa em đi Lễ
Vầng trăng treo nghiêng
Em làm dấu thánh
Anh làm dấu em…

Đỗ Hồng Ngọc

No comments:

Post a Comment