Sunday, December 20, 2015

THỜI TIẾT ĐỘ 3Hoàng Xuân Sơn

 
Winter day. By Paul Gauguin
trần gian
buông lạnh cẳng trời
mỗi năm tuyết lú
rừng trôi đại ngàn
tôi-bơi-trong-mùa-lang-thang
tìm con gấu ngủ
miên man lục hồng
xuân chờ đâm chồi nẩy bông
hay chăng đồi vũ
bay lồng lộng                            mưa
đời người buổi sớm buổi trưa
đâm sầm buổi tối
trăng vừa hát
câu ở đâu cũng có sắc mầu
năm nay xá lị
mùa sau ổi vàng

hoàng xuân sơn
21 novembre 2015

No comments:

Post a Comment