Friday, February 24, 2017

NGÀY DÀI. MÙA BỆNH


Hoàng Xuân Sơn

Astract. Inga Dalrymple
NGÀY DÀI

cừ khôi cũng mặc
kỳ khôi
môi son nguyên đán
lửa mồi xanh khuya
đường dây nhẫn.  nhịn nghe là
một âm sao rớt
một tà huy lay
mượn giùm khúc khuỷu bàn tay
khơi nhẹ
vốc nhẹ
một ngày thiên thu


MÙA BịNH

thôi mùa dịu giọng
            à          ơi
tuổi thơ phơn phớt
tuổi đời
ơn
sâu
cho xin nhẹ với
qua cầu
ôm theo sương nắng
tiệp mầu nguyên lương

hoàng xuân sơn
mười hai mười hai mười sáu

No comments:

Post a Comment