Tuesday, July 12, 2016

SINH NHẬT MUỘN


Duyên

Đá banh. Tranh Đinh Trường Chinh vẽ năm 14 tuổi (1984).
Bố ĐC giữ mới tìm lại được.

Pháp thắng Đức 2-0/Euro Cup.
thủa sinh thời.  anh chắc rất vui
như Pháp thắng cuộc
"tặng" riêng cho mình
quà sinh nhật. dẫu muộn màng
vui thôi. chỉ có vui, thôi mà.
Pháp thắng Đức, cũng lạ đời
triệu triệu người, cùng xem
rất nhiều ngạc nhiên, một kết cuộc
"vừa hay. vừa hên." *
favor người hoạ sĩ rừng Natick?

người chắc hò reo. như trẻ nhỏ
ở Burke
trận đấu banh. kỳ thú
tận Paris.
người tưởng như. đang về...
lang thang, con đường nhỏ
đi lên. đi xuống...
bistro- cafe-boulangery
ly vang đỏ
bạn cũ, năm xưa.

...ah, Montmartre
góc phố nào. kỷ niệm
hoạ sĩ, văn nhân, tha nhân, thi sĩ...
và. còn nhiều. nhiều nữa
qua đây. đã để lại những gì.
người muôn năm cũ
có reo hò. cùng nhau.

happy  belated birthday
người hoạ sĩ tìm được chiếc mũ mầu xanh...

duyên
7. 7. 2016.
* "vừa hay. vừa hên". chữ Người Xứ Bưởi hay dùng để tường thuật các trận túc cầu.No comments:

Post a Comment